onsdag 28 december 2016

Är vi värda något som människor?Gästbloggare Larry Söder


Vi alla säger givetvis att människan är ovärderlig, men har inte det värdet försvunnit?
 
I ett  samhälle där värdet av människan är ovärderligt så kan man påvisa stordåd för att ta hand om och rädda människor. Den stora flyktingvågen som kom 2015 hade stora inslag av ideella krafter som påvisar hur ett samhälle kan vara med goda värderingar och  medmänniskor som tar hand om varandra.
 
Tyvärr så finns det en annan bild som visar sig allt oftare.
 
På nätet skrivs i princip vilka otrevligheter som helst mot andra, även om man inte ens har träffats. När en person utrycker en åsikt - så känner sig många andra sig tvungna att utrycka sig nedsättande för att de inte har samma åsikt.
 
Läser man kvällstidningars kommentarsfält så blir man mörkrädd för vad människor kan säga om andra personer. Utan större vetskap om situationer och personerna så talar de glasklart om hur allt borde vara.
 
Trenden är tydlig i vårt samhälle. Att vara människa och respektera varandra har blivit en sällsynt värdegrund. Att även respektera andras åsikter och på ett respektfullt möta varandra i diskussioner, verkar försvinna som vinden.
 
Är det ett sådant samhälle vi vill ha? Ska man acceptera förnedringar offentligt då man uttrycker sina åsikter eller bara för man existerar?
 
Ebba Busch Thor har vid flera tillfällen påtalat att vi har en värderingskris i Sverige. Jag håller med.
 
Jag som Kristdemokrat anser att värderingar i ett samhälle är viktiga och styr vårt lands utveckling.
 
Avsaknaden av värderingar skapar i förlängningen kaos och ett hårt och kallt samhälle.
 
Människan är ovärderlig bara i det faktum att han/hon existerar - och ska få utifrån det bli respekterad .

Larry Söder
Kristdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar