torsdag 22 juni 2017

Välkommen om du gillar små grodorna och falukorv

I tisdags var det regionfullmäktige. Vi hade att fatta beslut om nästa års budget och planer. Tre olika alternativ fanns; majoritetens (S, V, MP), alliansens och Sverigedemokraternas.

Vi delar upp inledningen på debatten så alla gruppledare får prata i turordning utifrån antal mandat.

Det tar sin lilla tid att förbereda ett tal - ett anförande. Jag valde att prata om hur vi får till ett Västmanland där människor trivs och där det finns arbetstillfällen och arbetskraft så det blir pengar till sjukvården.

Jag valde också att försöka vara tydlig med skillnaderna mellan det jag och Kristdemokraterna står för - jämfört med det som Sverigedemokraterna står för. Det blev väldigt tyst i salen under de minuterna.

"Sverigedemokraternas plan går ut på att du är välkommen hit så länge du gillar att sjunga små grodorna och äta falukorv. Annars ska du välja en annan plats.
Citat från planen: ” Sverigedemokraterna strävar inte efter en mångkulturell utveckling.”

Du är också välkommen att starta företag – men i så fall måste du lyckas. De tänker inte hjälpa dig om de inte är 100 % säkra på att tjäna pengar på dig.
Citat från planen: ”Region Västmanland skall stödja näringslivet i samordnade projekt som bedöms ge god avkastning.

Du måste se till att klara skolan, och gör du inte det så får du skylla dig själv, de tänker inte satsa mer än nödvändigt på att lära människor saker i vuxen ålder:
Citat från planen: ”Det ska råda stark restriktivitet när det gäller stöd till utbildningsverksamhet, till exempel studieförbund eller liknande.”

Känner man sig sugen på att bo och leva i Västmanland? Inte särskilt…


En kristdemokrat anser att alla människor är unika och har samma värde. Att framgång, välfärd och innovation föds i olikheter. Vi behöver olika. Vi kompletterar varandra. Att vi kan leva tillsammans trots olikheter när och om vi delar gemensamma grundvärderingar.

Vi anser att ingen människa är perfekt och därför misslyckas titt som tätt. Att företag startas när någon finner det mödan värt. Vi tror att ett väl fungerande föreningsliv håller ihop och fungerar som ett kitt för vårt samhälle – och därför ska ges större plats och ansvar."

För detta fick jag en del mothugg, men så ska det väl vara.

Några saker som alliansen vill göra för att stärka Västmanland är: öka takten för bredbandsutbyggnaden, ett journalsystem för kommun och sjukvård, prioritera upp landsbygdens näringslivsfrågor, göra det enklare att kombinera olika trafikslag som cykel och buss eller bil och tåg och samarbeta långsiktigt med föreningslivet för att förbättra den psykiska hälsan.

Det går att lyssna på valda anföranden på webben här.

Skrolla ner till ärendet Regionplan. Klicka på 89 anföranden. Välj den du vill lyssna på.

Inte helt oväntat så var det det röd-gröna förslaget som vann mest gillanden i fullmäktige den här gången också. Men förhoppningsvis kan vi få igenom några av våra förslag ändå.


Och förhoppningsvis gjorde jag någon ytterligare mer person uppmärksam på, att det är skillnad på politik och förslag beroende på vem man röstat på.


/M

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar