måndag 23 november 2015

I onsdags var det Landstingsfullmäktige och motionen om ett register för överblivna möbler och andra inventarier behandlades.

Det blev avslag förstås... morr!

Vi skickade då följande pressmeddelande till länets tidningar:

Miljöpartiet säger nej till återvinning

Kristdemokraterna har i en motion till landstinget föreslagit att det ska tas fram ett gemensamt register för överbliven utrustning inom landstinget. En variant på ett internt Blocket för möbler och enklare inventarier. Den röd-gröna ledningen svarar att det inte finns någon ekonomisk vinst med att införa ett gemensamt register. Eventuella miljövinster redovisas inte.

- Det finns flera kommuner och även landsting som infört en sådan lösning med gott resultat. De har förstått vinsterna för både miljön och plånboken. Det har inte den rödgröna majoriteten  i Västmanland gjort, säger Malin Gabrielsson (KD).

2013 fastställdes landstingets miljöprogram som ska vara genomfört 2017. Programmet innehåller mål om att landstingets organisation ska kännetecknas av ett miljöengagemang som leder till ständiga förbättringar och att arbetet ska präglas av kretsloppstänkande. 2013 beslutade också landstingsstyrelsen om miljöcertifiering för att stärka landstingets miljöprofil.

- Det köps in nyproducerade inventarier för runt 4 milj kr årligen i Landstinget Västmanland, och att då inte ens överväga miljövinsterna ett ”begagnatregister” skulle kunna medföra tycker jag är riktigt dåligt, avslutar Malin Gabrielsson. 

Nå vad säger ni? Visst borde det gå att göra vinster både ekonomiska och för miljön med ett sådant register? Andra kommuner och landsting som har liknande lösningar är jättenöjda med det. 

Fortsätter att bearbeta frågan helt enkelt!

/ Malin