onsdag 14 september 2016

Bry dig inte om skolan - du är landstingspolitiker

 
 
 
Ansvaret för skolan vilar tydligt på kommunen. Frågor som rör lärarbrist, mobiler i klassrum, nedläggning av skolor, skolgårdar, läxor, kommunikation mellan hem och skola, mobbing på skoltid, skolmat osv osv, är frågor som hör hemma på den kommunala nivån, inte hos landstinget.
 
Jag är landstingspolitiker. Landstinget har hand om hälso-sjukvård, kollektivtrafik, kultur och regional utveckling. Inte skolan.
 
Ändå är en av mina hjärtefrågor att alla ungar ska klara grundskolan. Ändå pratar jag om dyslexi och att alla ungar ska ha tillgång till det skrivna språket. Ändå pratar jag gärna om mer fysisk aktivitet i skolan eller att det borde finnas en skol-fysioterapeut för länet.
 
Kristdemokraternas vision är att Sverige ska bli världens bästa land att växa upp i. Senast jag sa det i fullmäktige fick jag till svar - är det inte redan så? Ur ett internationellt perspektiv och om vi slår ihop alla parametrar så ligger Sverige antagligen mycket högt på den listan, men det ser sämre ut när det gäller att klara skolan...
 
Jag är helt övertygad om att även landstingets verksamheter behöver hjälpa till för att fler ungar ska klara grundskolan. Det handlar om familjecentraler och BVC som ger föräldrar och barn en trygg och god start. Om Barnkliniken, BUP och habilitering som behöver ha en väl fungerande dialog med skola och föräldrar. Det handlar om kultur och idrott som främjar en god hälsa och det handlar om busstider som får dagarnas pusslande att gå ihop.
 
Jag anser att även jag som landstinsgspolitiker ska ha barnens skolgång och att barnen ska klara grundskolan för mina ögon. Det är oacceptabelt att så många barn  i Västmanland inte klarar grundskolan idag. Vi har stora gemensamma resurser för att klara detta - det måste gå.
 
Det kommer få stora konsekvenser för hur dessa personer mår när de blir vuxna, om de får jobb och vilken inkomst de får, hur höga sjukskrivningstalen kommer vara och hur lätt eller svårt det blir för arbetsgivarna i Västmanland att hitta personal, exempelvis sjuksköterskor.
 
Att ungarna ska klara grundskolan borde vara ett mål alla har för sina ögon. Alla.
 
 
/M

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar