torsdag 21 april 2016

När att skratta åt eländet är enda vägen


Clownetterna i Västerås

Clownetternas pengar tog slut.
Därför bjöd de 2013 in till ett möte. Till mötet kom politiker, landstingsdirektören, sponsorer och personal från barnkliniken. Jag var där.
Clownetterna har en förening och får ansöka om bidrag från olika håll för att kunna vara sjukhusclowner på barnkliniken i Västerås.
Framför allt barnläkarnas berättelser berörde mig. Det handlade t ex om liten flicka som varit med om övergrepp. Hon ville inte bli undersökt. Hur göra? Undersökningen behövde göras, men hur, utan att barnet som vägrade, skulle tappa ytterligare förtroende för vuxenvärlden. Clownetterna lyckades med sina skratt och konster få flickan att gå med på att göra undersökningen.
Clownetterna står alltid på barnets sida mot den ”dumma” vuxenvärlden. Genom att erbjuda trygghet och skratt kan de nå barnet på ett sätt som är väldigt svårt för sjukvården. För ett sjukt barn finns sällan någon möjlighet att avstå eller ens välja hur dagen ska se ut.
Det är många gånger nödvändigt att göra undersökningar och ge behandlingar fastän att barnet inte vill. Att barnet har någon på sin sida och någon att skratta tillsammans med gör därför stor skillnad. Även för att föräldrarna ska orka.
Mötet 2013 slutade med att Clownetternas verksamhet skulle få pengar varje år från landstinget - dessutom en större summa än tidigare. 
Jag träffar ofta på Clownetterna i personalmatsalen och frågade för ett tag sedan hur det gått med ekonomin. De var nöjda med att de nu får ett årligt bidrag från landstinget, men önskade att det fanns lite mer långsiktighet kring verksamheten.
Därför ställde jag igår en fråga till landstingsstyrelsens ordförande om de rödgröna kunde tänka sig att även Clownetterna skulle kunna få ett avtal på tre år som flera andra föreningar har. Efter en stunds diskussion kom vi fram till att det var möjligt om det är så Clownetterna skulle vilja ha det – eftersom det här är en viktig verksamhet.
Bra va!!!
/M

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar