tisdag 8 mars 2016

Frisörens och lärarens 5 tips till mig för starkare kvinnor


Idag är det internationella kvinnodagen. Idag har jag också varit hos frisör Anna-Lena och fixat håret. Medans jag satt i stolen passade jag på att fråga Anna-Lena, vad hon utifrån sina erfarenheter, tycker är viktigt att tänka på för att stärka dagens unga tjejer.

Anna-Lena har i flera år arbetat som gymnasielärare på frisörlinjen. Därför har hon träffat många unga tjejer och sett de utmaningar de står inför. Anna-Lena är också egen företagare och vet vad som krävs för att bli en framgångrik kvinna inom sitt yrke.

Anna-Lena Karlsson

.
Här är Anna-Lenas tips för att stärka dagens unga tjejer:
.
Entreprenörskap och företagsamhet
Det är viktigt att vara entreprenör över sig själv – att vara företagsam. En del har det med sig, andra behöver lära sig. Företagsamheten har blivit sämre eftersom vi nu får så mycket serverat till oss. Det är därför viktigt att skolan tränar eleverna i att vara företagsamma.
.
Olika kulturer
Utländska föräldrar ger skolan och lärarna större befogenhet och ansvar att fostra deras barn – under förutsättning att läraren etablerar en god relation till föräldrarna. Läraren blir en auktoritet som föräldrarna litar på. Flickorna från dessa familjer har inte så många fler arenor att vara på än i skolan. De följer därför gärna med på extra arrangemang som anordnas. Samhället behöver engagera sig mer i att erbjuda dessa unga flickor accepterade arenor och platser för att på så vis visa deras föräldrar vägen till vårt svenska samhälle.
.
Resurser och verktyg till skolan
Modernisera skolan med IT verktyg som ungdomarna vill använda och känner igen, för det krävs mer resurser.
.
Sociala krav
Unga kvinnor har höga krav på sig själva. Så har det alltid varit den period då man går från barndom till vuxenlivet och samtidig ska klara en utbildning. Men nu har det dessutom tillkommit krav på att ständigt vara tillgänglig. Vi behöver lära ungdomarna att det behövs tid för återhämtning och att vila från alla krav.
.
Skönhet – att få vara vacker
Om du i dialog med någon du litar på, ges verktyg för hur just du kan vara vacker utifrån den du är – stärks självförtroendet. Alla vill känna sig vackra ibland. Ungdomarna jämför sig mot en gemensam mall för ett specifikt skönhetsideal. Med hjälp av operationer och smink finns stora möjligheter att närma sig den mallen. Det var förut inte möjligt. Vi behöver arbeta mer med att stärka det vackra som finns i varje människa. Du duger som du är! Det är därför viktigt att det finns trygga genuina förebilder inom skönhet i skolan och på platser där ungdomar finns.

Jag tackar Anna-Lena för hennes tips och ett intressant samtal. Det jag särskilt tar med mig är det som handlar om nya arenor för unga tjejer med utländsk bakgrund.
.
Sen fick jag också med mig en ny hårfärg, men det är en helt annan historia.

/M

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar