onsdag 27 januari 2016

Är detta nyckeln till bättre integration?

I höstas när vi såg att flyktingströmmen tilltog och Landstinget Västmanland ökade sin beredskap för att ta emot så många nya människor till vårt län, började jag fundera på vilka frågor jag som kristdemokrat ville prioritera och uppmärksamma för en snabbare integration.


Därefter kom besked om att landsting och kommuner skulle få extra pengar från staten för att kunna hantera flyktingströmmen på ett bra sätt. Efter olika överväganden och framför allt i samråd med länets medlemmar har vi kommit till en slutsats som jag formulerat på det här sättet:


Just nu pågår en intensiv diskussion i Västmanland om hur det extra statsbidraget för flyktingströmmen ska användas. För Västmanland handlar det totalt om 345 miljoner kronor, till landstinget och kommunerna. Det är mycket pengar – men det gäller att tänka strategiskt.


Det råder delade meningar om hur väl samarbetet mellan landstinget och länets kommuner fungerar. Ibland går det bra, och ibland inte alls. Kristdemokraterna anser att när det kommer till flyktingfrågan behöver vi se till hela länets bästa också – inte bara var för sig. På så vis kan vi använda statsbidraget mer kraftfullt och få mer för pengarna.


Som ett sätt att snabba på integrationsprocessen för nyanlända föreslår Kristdemokraterna, att länet utav det extra statsbidraget, gemensamt satsar på familjecentralerna. En familjecentral består av landstingets mödra- och barnhälsovård samt kommunens öppen förskola och socialtjänst – allt i samma lokaler. På öppna förskolan tränas språket i dialog med andra barn och föräldrar, vilket är en förutsättning för integration. Föräldrainformation om t ex amning och kostvanor kan ges samtidigt som barnen leker. Här går att finna många samordningsvinster!


Familjecentralerna är en naturlig plats för kvinnor att träffas. Att nå kvinnorna är många gånger nyckeln till en lyckad integration. Särskild kraft bör därför läggas på att stärka kvinnorna.


Vi är alla angelägna om att de nya invånarna snabbt ska komma ut i arbete. Det är främst näringslivet som kommer anställa dessa. Hur ser länets företagare på situationen? Vad krävs och på vilka sätt är de villiga att bidra?


Region Skåne satsar på mikrolån till invandrade kvinnor som vill starta eget. I Danmark finns ett mentorsnärverk där människor med specifika yrken matchas mot invandrade människor med intresse för samma yrke. Vad kan vi åstadkomma i Västmanland?


Avslutningsvis behöver vi ta bättre vara på civilsamhällets kraft. Kraften i människors vilja att hjälpa har många gånger förvånat det offentliga. Det är nödvändigt att söka stöd och samarbete med civilsamhället. Det offentliga kommer inte klara utmaningen själv! Bygg därför en plan för hur samarbetet med civilsamhället kan se ut. Det är bättre att göra en gemensam plan för länet än att 11 olika organisationer ska komma fram till 11 olika lösningar.


För oss som är politiker idag är det här antagligen en av de svåraste utmaningar vi kommer ställas inför. Endast genom nya samarbeten och andra vägval kommer vi klara detta på ett bättre sätt än tidigare.


/M

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar