söndag 8 oktober 2017

Ett barns skolgång går inte i repris

I onsdags var det Regionstyrelsen.

Den som följer min blogg vet att jag ser fram emot dessa möten.

Mycket tid går åt att förbereda mötet - för att förstå och för att på det viset kunna påverka utifrån det uppdrag jag fått av väljarna, men också utifrån vad som är bra för verksamheten.

Tyvärr fanns det flera oroande signaler från vårdens verksamheter vid det här mötet. Vi fick höra att flera narkossjuksköterskor slutat. Det leder till att många operationer inte kan genomföras.

Dessutom ökar de redan långa köerna till barn och ungdomspsykiatrin. Oacceptabelt!

För någon vecka sedan kunde vi läsa i en tidning om ett barn som får vänta ett år på behandling. Ett år! Ett utåtagerande barn.

Fundera på hur många mornar det barnet och den familjen klär på sig med en klump i magen för att gå till skolan. Och hur går det för barnet att lära sig något alla de skoldagarna?

Så här står det i delårsrapporten för Region Västmanland som snart kommer till fullmäktige:

"Inom BUP har tillgängligheten fortsatt att försämras, och väntetiderna är längre än vid motsvarande tid förra året."

Det här är inte okej!

Det är uppenbart att de rödgröna hellre låter barnen vänta ett år i kö än att ta hjälp av andra vårdgivare.

Ett barns skolgång går inte i repris./M

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar