onsdag 3 maj 2017

Men gå i säng nu då - annars blir du kanske sjuk

Att ungdomarna mår allt sämre psykiskt är inget vi längre kan rycka på axlarna åt och hoppas att det går över av sig självt.

Vi lever i ett av världens bästa länder ur en mängd perspektiv och ändå mår ungdomarna sämre för varje år. Även om de allra allra flesta mår bra.

Varför?

En anledning är brist på sömn. Att ungdomarna sover mindre kan ses i olika undersökningar.

Sömnen är hjärnans återställare, och därför ett naturligt skydd mot psykisk ohälsa. Det är i sömnen det som eventuellt gått sönder repareras.

Det kan man tänka sig själv vad som händer med ett hus utan reparationer och underhåll - och hjärnan är mer komplicerad än så.

Jag funderar på vad som är mitt politiska ansvar, för att få barn och unga att sova mer. Egentligen är det i första hand föräldrarna tänker jag som ska se till att barnen sover, men samhället kan upplysa föräldrarna om vikten av att sova.

Sen är det såklart forskning på området så vi förstår vad som händer om vi inte sover. Så vi ser trender och tendenser och också varför mönstret hon våra unga har ändrats.

Vid någon ålder kommer också det egna ansvaret in. Det är svårt att få en 16-åring att sova - en som inte vill alltså.

Det är ändå en relativt enkel behandling och förebyggande åtgärd att sova mer.

Vad tycker du?

Vad borde göras för att våra ungar ska sova mer?
/M Inga kommentarer:

Skicka en kommentar