torsdag 26 januari 2017

En plats för liv och sorg

Det byggs på sjukhusområdet i Västerås. Det görs det nästan jämt men just nu byggs det ett nytt hus för palliativ vård. Vård i livets slut.
Idag finns den palliativa vården på en annan plats i Västerås, nu kommer vårdplatserna finnas närmare sjukhuset, vilket underlättar för framför allt läkarna. Men det kommer också underlätta samarbetet med t ex den avancerade hemsjukvården.
Platsen vald med stor omsorg för att det ska bli en lugn och fin miljö för patienter och anhöriga.Vi brukar säga att vi är dåliga på att prata om svåra saker i Sverige. Sedan Facebook och sociala medier kom till så är det lättare att se vilka saker människor känner starkare för än andra. Vården i livets slut är en sådan fråga.
Palliativ vård handlar om att få vård så att man kan leva tills man dör. Om lindring för smärta och ångest. Om samtal. Att kunna få vara med nära och kära.
Många av oss tänker nog att vi inte vill dö ensamma. Att någon ska hålla oss i handen. Men en annan kanske vill vara ensam. Det är inte ovanligt att en människa dör precis då vakande anhöriga lämnar rummet.
Jag vill göra som djuren, hörde jag Lars Berghagen säga en gång. Jag vill gå ut i skogen och vara ensam.
De flesta behöver inte den specialistvård som finns på en palliativ vårdavdelning. Det räcker med den kunskap som finns på andra ställen i vården, t ex inom äldreomsorgen. Och många dör i sitt hem.
Vi ligger lite efter i Västmanland när det gäller den palliativa vården. Inte hos dom som jobbar med den delen av vården utan i vårdkedjan som helhet. Den generellla kunskapen. Därför känns det särskilt viktigt med den här byggnaden. Hoppas det fina arbete som redan pågår får ringar på vattnet och sprids lite lättare.
En viktig plats blir det. Som kommer göra vårt län ännu tryggare att bo och leva i./M

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar