torsdag 8 december 2016

Lucka nummer 8 - Se över stödet för barn med dyslexi

Jag anser att vi ska se över stödet för barn med dyslexi.

Kopplingen mellan vård och skola måste utvecklas och bli bättre så att inga barn faller mellan stolarna.


Tidigare har Kristdemokraterna sett till att rätt till dyslexiutredning och  hjälpmedelför vuxna införts i Landstinget Västmanland. Nu är det dags att tillsammans med kommunerna se över hur stödet till barnen kan bli bättre!


Alla har rätt till det skrivna språket!
/M

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar