torsdag 14 april 2016

De som brinner blir brända

Idag har jag gjort det som förutom landstingsstyrelsen är det roligaste med mitt jobb - besök i verkligheten.

Landstingsalliansen har varit på olika ställen ute i länet för att höra och se hur verksamheten fungerar. Jag åkte till Norbergs Vårdcentral.

Särskilt ville jag höra om hur de har det med hyrläkare, hur det är med administrationen och så ville jag gärna få med mig något som är specifikt för Norberg. Och allt detta fick jag och mer därtill. Superintressant dag!

På vårdcentralen i Norberg arbetar man sedan länge med gruppsamtal för att stärka personens tillit till sig själv, i en modell som kallas "Friskare Norberg". Det startade på 90-talet då sjukskrivningstalen var höga i kommunen, nu ligger väldigt mycket bättre till - trots hög arbetslöshet.

Tänk att så många tappat tilltron till sin egen förmåga - vad jag själv är kapabel till att lösa. Varför? Och ett av de mer grundläggande problemen är ensamhet. Ensamheten finns också inom äktenskap och mellan förälder och barn. Ska det vara så svårt att få människor att umgås med varandra?

Det sägs att det är de som brinner som blir brända - utbrända. Men det är också så att de som bränner ut sig ofta har större möjlighet att påverka sin egen situation än de vet.

Teorin i Norberg, som verkar fungera är, att när människor slutar förlita sig på andra och får tillbaka tron på vad de själva är kapabla till  och att de trots olika svårigheter kan välja att fokusera på det som faktiskt fungerar, då går det rätt bra att komma tillbaka till arbete trots exempelvis utmattningsdepression. Det handlar om att sätta upp mål för sin hälsa och sitt välbefinnande.

Det jag gillade särskilt med den här modellen var att man arbetar med både kropp och knopp - både en sjukgymnast och en kurator. Mår kroppen bra mår knoppen bra och vice versa.

Hoppas den här modellen kan få spridning inom och utanför Västmanland. Vi behöver många goda exempel för att förebygga stress och sjukskrivningar.

Vilka mål har du för ditt välbefinnande?

/M
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar