torsdag 21 januari 2016

För patienternas skull vill jag se ett stopp


Det är alltså jag på den lilla bilden :)
I december ringde VLT och ställde ett antal frågor om hur jag ser på den stora ökningen av hyrpersonal. Den motion som jag nyss lämnade in, om att fasa ut hyrläkarna i primärvården, hade jag då ännu inte riktigt funderat klart på, men däremot var jag på det klara med att jag vill ha bort hyrläkarna från psykiatrin. För patienternas skull vill jag se ett stopp. Det var ett av våra vallöften 2014.

Självklart behövs en plan och en strategi för hur och när ett stopp kan införas. Det går inte att klara över en natt.


VLT, 2016-01-21

 
Personal och chefer jobbar med planeringen inom psykiatrin för att undvika att patienterna får träffa en ny läkare hela tiden. Det vet jag. Men bara tanken på att de människor som har allra svårast att göra sin röst hörd, de som har allra störst behov av ett starkt förtroende för sin läkare, att de inte ska kunna få en kontinuitet i sin vård… så ska det inte vara.
 
Just nu pågår ett arbete inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Det är tänkt att landstingen gemensamt ska göra upp en plan för utfasning av hyrläkare från psykiatrin och sedan agera gemensamt. För att arbetet ska lyckas krävs att även politiken står bakom den planen. Det finns en risk att tillgängligheten ett litet tag bli sämre innan det blir bättre. Jag är villig att ta den risken. Trenden måste brytas. Men något sådant besked har ännu inte kommit från den röd-gröna ledningen.
Har du synpunkter eller erfarenheter? Hör av dig!
 
/M

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar